Hoppa till innehåll

Så går kampen mot de regelvidriga Spotifydanserna: ”Vi har svårt att nå fram…”

Danser till spellistemusik debatterades flitigt i höstas. Foto: Stim/Niklas Lindh

Under hösten rasade debatten om så kallade ”Spotifydanser” som anordnas utan att låtskrivare och musiker får ett öre i ersättning. Organisationerna Stim och SAMI konstaterade att arrangörer av danser till spellistemusik riskerade att bryta mot flera olika regelverk. Nu har det gått ett halvår och frågan är om det egentligen har blivit någon skillnad alls för musiker och upphovspersoner?

– Det är inte många som har hört av sig och sökt licens hos oss på Stim. Det skulle kunna bero på att en del i vissa fall vill mörka lite, säger Roger Lindström som är affärsområdesansvarig på Stim.

Både låtskrivare och de musiker som spelar in låtar har rätt att få betald ersättning när deras musik spelas. Musik som används vid danstillställningar till spellistemusik ska alltså rapporteras in till STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) och det är arrangören som ska betala för den uppspelade musiken.

Om arrangörer av danser till spellistemusik inte har rätt typ av licenser och inte rapporterar in spelad musik, så bryter de mot regelverken. Det är heller inte tillåtet att använda Spotify vid offentliga tillställningar, då den tjänsten endast är för privat bruk.

Roger Lindström är affärsområdesansvarig på Stim. Foto: Stim/Niklas Lindh

Ytterst få har sökt licenser

Det rasade en intensiv debatt under hösten, till stor del på dansbandsnytt.se, och det ledde till att Pär Winberg från skivbolaget Atenzia Records tog ett initiativ till ett större digitalt informationsmöte. Det mötet lockade 160 deltagare från hela branschen, inklusive föreläsare från Stim och SAMI. Men efter mötet tystnade debatten, utan att det egentligen blev någon skillnad. För det var ytterst få som hörde av sig efteråt och sökte licenser.

– Det här känns som ett ganska knepigt område för den här typen av evenemang går lite under radarn för oss. Här kan det också finnas en del nya aktörer för oss, som vi inte känner till sedan tidigare. Det kan vara en del privatpersoner och föreningar som inte känner till det här, så vi måste på olika sätt försöka att nå ut till dem.

Hur ska det gå till?

– Vi har haft kontakt med Bygdegårdarnas Riksförbund och det känns som lokaler som kan vara vanliga i de här sammanhangen. De kanske hyr ut till en del aktörer som nu kan få information, så det är en möjlig väg att nå ut. Vi har också haft kontakt med Danssportförbundet då vi anar att det här förekommer bland deras medlemmar, så vi har en dialog med dem om att få ut information.

SAMI: ”Svårt att följa upp”

En av deltagarna på webbmötet i november var Marcus Mihaylov från organisationen SAMI. I ett mail till Dansbandsnytt skriver han om information som en möjlig väg framåt för musikerna att få sin rättmätiga ersättning:

– Vi jobbar jämt och ständigt med att göra utskick, kontroller och ringa till företag och organisationer som kan tänkas använda sig av musik, för att informera vad som gäller. Men det är såklart utmanade att nå fram till mindre arrangörer. 

– Sedan har det varit svårt att följa upp detta eftersom det inte finns någon central organisation som kan administrera det här. Vi har dock exempelvis centralt avtal med Danssportförbundet som administrerar musikavtalet för deras dansskolor och evenemang. 

Stim: ”Frågan är hur tuffa vi vill vara”

Frågan är vilka möjligheter det finns i praktiken för låtskrivare och musiker att få den ersättning som de har rätt till från arrangemang där det anordnas dans till spellistemusik. För om riskerna är små för att drabbas av konsekvenser om man bryter mot reglerna, så kanske en del arrangörer medvetet låter bli att betala för sig. Så här svarar Roger Lindström på Stim på den farhågan:

– Ja om vi känner till att det är någon som anordnar en sån här dans, och vi kan bevisa det, så då är det en sak. Sen är alltid frågan hur vi prioriterar och hur tuffa vi vill vara mot enskilda aktörer. Men om någon har en pågående omfattande verksamhet så måste vi ju agera förr eller senare. Men de flesta brukar efter påstötningar från oss teckna licens.

Har ni fått några påtryckningar från låtskrivare?

– Nej det har jag inte upplevt. Men däremot så är vi tacksamma för tips från låtskrivare, artister eller andra. Vi behöver alla tips som vi kan få om den här typen av aktiviteter.

Hur högt prioriterar ni på Stim egentligen att agera mot den här typen av danser?

– Nja det är ju inte högsta prioritet. Det är klart att det finns saker som smäller högre. Men framför allt så är det knepiga här att vi inte hittar aktörerna. Får vi bara reda på något namn och mailadress så kan vi börja jobba på det. Och vi vet inte heller hur stor omfattning det är egentligen och hur många aktörer som det rör sig om. Det är ingen som vet.

/NIKLAS LINDH, REPORTER