Hoppa till innehåll

Polisen ska använda drönare för kamerabevakning av Dansbandsveckan

Polismyndigheten i Dalarna har beslutat sig för att använda drönare för kamerabevakning i samband med Dansbandsveckan i Malung som inleds nu på söndag. Syftet är att förhindra och upptäcka brott.

Det var under tisdagen som polisen meddelade att de kommer att använda sig av kamerabevakning via drönare under Dansbandsveckan.

På sin hemsida förklarar polisen varför man nu tar till den här åtgärden: ”Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom samt för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Röda Korset

Kamerabevakning kommer att ske från och med nu på söndag klockan 11 till söndagen veckan efter kl 05 på morgonen.

Polisens kartbild visar de områden där kamerabevakningen kommer att ske.

Fakta om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

(Källa: Polismyndigheten)