Hoppa till innehåll

Så kan Du få friskvårdsersättning för dans – men i vissa fall säger Skatteverket Nej

  • Nyhet, Toppnyhet
  • 4 min read
Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket. Foto: Skatteverket/Niklas Lindh

Frågan om friskvårdsbidrag för dans kan vara så komplex att den lämpar sig för att prövas rättsligt. Det visar sig när Dansbandsnytt kontaktar Skatteverket för att få veta vad som egentligen gäller när det handlar om att använda friskvårdsbidrag för danskurser och entréavgifter.

I slutet av året brukar det bli dags att lämna in kvitton till sin arbetsgivare som bevis på friskvårdsaktiviteter som man har genomfört under året. Men frågan är hur dans värderas och om danskurser och olika typer av danstillställningar är att anse som friskvård? Dansbandsnytt har vänt sig till en skattejurist på Skatteverkets rättsavdelning för att få svar på vad som gäller för dans.

– Allting som görs i organiserad form och det innehåller inslag av motion, till exempel en danskurs, så kan man använda friskvårdsbidraget till det om arbetsgivaren ger sin tillåtelse, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket till Dansbandsnytt.

Det står inte i lagtexten vilka typer av aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård. Däremot framgår det av rättspraxis att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att man ska ha möjlighet att klassa en aktivitet som friskvård.

Utifrån det är det upp till arbetsgivaren att bestämma hur friskvårdsbidraget får användas och hur stort friskvårdsbidraget ska vara. Det får vara maximalt 5000 kronor per år för att man inte ska beskattas för det.

Nöje eller motion?

När det handlar om dans så är frågan vad regelverken innebär i praktiken. Utifrån rättspraxis kan man alltså få friskvårdsbidrag för danskurser, berättar Pia Blank Thörnroos. Men vad är det egentligen som gäller för olika dansarrangemang som har fokus på endast dans och motion, och där alkohol inte serveras….? Så frågan är om entréavgifter kan användas i friskvårdsbidraget?

– Ja vi har diskuterat här och det är ändå ett friskvårdsbidrag och det ska inte handla till privata nöjen. Och det är ju lite svårt att särskilja om det här är mer nöje eller mer motion. Och serveringen av alkohol spelar inte så stor roll i det här avseendet.

– Jag har faktiskt inte fått den här frågan tidigare, men Skatteverkets svar är att så länge dansen sker organiserad som en kurs eller i annan organiserad form, då kan man använda friskvårdsbidraget till det, om arbetsgivaren ger sitt godkännande.

Dans på Lilltorpet i Falun en söndagskväll. Nöje eller motion? Foto: Niklas Lindh

Så om man exempelvis går på en sommardans en söndagkväll på Lilltorpets folkpark i Falun där det bara är fokus på dansen, då kan man inte använda friskvårdsbidraget till entrébiljetten?

– Skatteverket skulle nog säga Nej därför att det är en arrangör som tillhandahåller det här och att vem som helst kan komma dit. Möjligen skulle man kunna anse att det är skillnad på om det är ett dansevent med särskilt inbjudna, men det här är inte prövat rättsligt. Så det skulle kunna lämpa sig för en rättslig prövning då positionerna har flyttats fram så mycket av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Så då är också frågan hur ni skulle kunna se på dansklubbar som anordnar danstillställningar för sina medlemmar, och tar entréavgifter..?

– Nej, svaret får bli att entréavgifter normalt sett inte är sånt som friskvårdsbidraget kan bekosta. Det blir Skatteverkets svar.

Röda Korset

/NIKLAS LINDH, REPORTER

Fakta: Reglerna i korthet

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

Det är arbetsgivaren som bestämmer om personalen ska erbjudas ett friskvårdsbidrag.

Hur friskvårdsbidraget får användas ska arbetsgivaren bestämma utifrån den praxis och lagstiftning som finns. Hela personalen ska erbjudas samma villkor.

Friskvårdsbidraget ska användas till aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Det kan också användas till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.

Friskvårdsbidraget får inte användas för att hyra eller köpa utrustning.

Friskvårdsbidraget får inte användas till medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård.

Arbetsgivaren betalar ut friskvårdsbidraget på maximalt 5 000 kronor per år till en anställd för att det ska anses vara av mindre värde. Betalar arbetsgivaren ut mer än 5 000 kronor ska den anställda beskattas för hela förmånen, och arbetsgivaren ska därmed också betala arbetsgivaravgifter.

För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefri.

Källa: Skatteverket