Hoppa till innehåll

Konkursförvaltarens utredning är klar – de drabbas av Thomas Deutgens konkurs

Advokat Magnus Lindsten, till vänster, är konkursförvaltare. Vikingarna och Lasse Stefanz är de största fordringsägarna. Foto: Amber Advokater/pressbilder

Nu är konkursförvaltarens konkursbouppteckning av dansbandsprofilen och nöjesarrangören Thomas Deutgens konkursade bolag klar. Och det visar sig att det sammanlagt handlar om nästan 3,2 miljoner kronor i skulder.

Lasse Stefanz har en fordran på 570 000 kronor enligt den konkursbouppteckning som Dansbandsnytt har tagit del av, och därmed är bandet det hårdast drabbade av konkursen. Även Vikingarna har en stor fordran på Thomas Deutgen, på hela 471 000 kronor.

Thomas Deutgen har även skulder till flera andra dansband och musiker som exempelvis dansbandet Jannez och artisten Nanne Grönwall, och så en mängd andra aktörer när det exempelvis handlar om kostnader för lokaler, ljud och ljus, Stim med mera. Det är sammanlagt 31 olika poster med fordringsägare som tas upp i konkursbouppteckningen.

Advokat Magnus Lindsten är konkursförvaltare:

– I bouppteckningen har vi sammanställt tillgångar och skulder. Sedan är ju vår uppgift att avyttra tillgångar och få in pengar, och det arbetet pågår ju, men jag vet inte hur mycket det ger i slutändan.

Innebär det att det inte går att få tillbaka några pengar för fordringsägarna?

Röda Korset

– Prognosen är att utdelning inte kan påräknas.

Nästa vecka ska ett bouppteckningssammanträde hållas där Thomas Deutgen har möjlighet att komma med synpunkter på innehållet i bouppteckningen.

Det är oklart om det kommer att riktas några som helst misstankar om ekonomisk brottslighet mot Thomas Deutgen som en konsekvens av konkursen.

– Det är något som man tittar på senare. Där gör vi en förvaltarberättelse som ska vara klar sex månader efter konkursen, där vi bland annat utreder om det finns någon sådan misstanke, avslutar Magnus Lindsten.

/NIKLAS LINDH, REPORTER